A little corner

Những anh công tui ume >_< Điểm chung là đẹp trai chung tình mê vợ, tài giỏi

  1. Giovanni – Hold Me Tight : đẹp zai nhà giàu x bự, siêu mê vợ, siêu chiều vợ, cứ có cơ hội là muốn đè vợ ra mần //v//
  2. Maya – Hidoku Shinaide
  3. Sở Phi Dương – Dương Thư Mị Ảnh
  4. Cảnh Thiều – Thê Vi Thượng

Note lại tên những bộ yaoi ưng:

Hold Me Tight, Hidoku Shinaide, Cuộc sống hai mặt của giáo sư (nét vẽ mang lại cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhàng), Nghịch tập cuộc sống mang thai tốt đẹp (vẽ chibi rất cưng), Người cùng nhà ( H tràn bờ đê mà đẹp), Keeper of the Pearl, Smurf’s World, Cherry Blossom After Winter, Vô liêm sỉ (Art đẹp mê)