Phong diệp nhất thu – Chương 4 (1)

Chương 4: Từ biệt (1)

Edit by An Nhiên

 

Nằm đến ngày thứ hai, các đệ tử trong trường lần lượt tới thăm. Sơn trưởng không yên lòng, đặc biệt mời đại phu tới xem bệnh, sau khi bắt mạch đại phu cũng chỉ nói là bụng không ăn gì, mệt mỏi suy nhược, cần tiếp tục tĩnh dưỡng.Read More »

[Mục lục] Phong diệp nhất thu

Phong diệp nhất thu

Tác giả: Thanh Sơn Lộ Viễn

Thể loại: Cổ đại, sư đồ luyến, niên hạ, kiêu ngạo lãnh đạm đệ tử công x ôn nhu nội liễm sư phó thụ, cường thủ hào đoạt, H văn khụ khụ…

Couple: Nghiêm Phong x Diệp Nghi Bân

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit & Beta: An Nhiên

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn là edit chui, vui lòng không mang đi nơi khác. Không reup lên wattpad.

Giới thiệu: 

Chuyện xưa tại một ngôi trường ở Giang Nam

*************

Read More »

Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 1

Chương 1: Tra tấn

Edit by An Nhiên

Gió Tây Bắc, Thiên uy doanh.

Tù binh trong lao tàn tạ hỗn loạn đầy đất, biên ải hai nước vừa đánh một trận, tiếng trống trận thu binh vẫn còn âm vang, binh sĩ Thiên uy doanh tới tới lui lui mặt không đổi sắc lôi kéo tù binh, lần lượt ném vào trong lao tử tù, trong lao nhất thời mùi máu tươi mới phủ lên mùi máu cũ.Read More »

[Hoàn] Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi

 

Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi

Tác giả: Lân Tiềm

Thể loại: Cổ trang, ngoại tộc, mặt than ôn nhu tướng quân công × võ công cao cường nhân thê thụ, ngọt, hỗ sủng, HE.

Couple: Chung Ly Mục x Kiều Hồng Ảnh

Tình trạng bản gốc: Hoàn – 38 chương + 6 Phiên ngoại

Raw + Convert: Kho tàng đam mỹ

Edit & Beta: An Nhiên

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn là edit chui, vui lòng không mang đi nơi khác. Không re-up lên wattpad.

Giới thiệu: 

Hậu duệ Kiệt tộc Hán tộc – Kiều Hồng Ảnh, bị ép đi ám sát tướng quân Chung Ly Mục đóng giữ biên quan nước Đại thừa, nếu như ám sát bất thành, quay về Kiệt tộc cũng chỉ còn đường chết.

Ma xui quỷ khiến bị Chung Ly tướng quân hiểu lầm, tướng quân cho rằng tiểu mỹ nhân từ trên trời giáng xuống này là tới cứu mình.

Kiều Hồng Ảnh bị binh tướng địch quốc tập kích vây đánh, Chung Ly tướng quân anh hùng cứu mỹ nhân, ôm mỹ nhân bỏ chạy.

Kiều mỹ nhân (mặt mày thất sắc): Úi cha! Ta chính là kẻ muốn giết ngươi đó!

Chung Ly tướng quân (mặt than): Cho ngươi cơ hội nói lại lần nữa.

Kiều mỹ nhân (eo nhỏ lắc một cái lông mày nhướn một cái):… Tướng quân, giường đã ấm rồi.

Read More »