[Hồn phi yên diệt] Chương 31

Chương 31

Edit by An Nhiên

Đường hồi kinh bôn ba mệt nhọc, Lạc Khiêm cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Hạ Diễn, bồi y cười đùa tán chuyện phiếm. Ban đêm đợi binh sĩ dựng xong quân trướng, Lạc Khiêm múc nước, chuẩn bị quần áo, chỉnh đốn giường sàng, hầu hạ chải đầu rửa mặt, hết thảy đều chiếu cố ổn thỏa.

Read More »