[Hồn phi yên diệt chi Minh Phong thiên] Chương 11

Chương 11

Edit by An Nhiên

Bốn người này thay nhau trông coi, Tuyên Minh thu dọn gian phòng nhỏ của Noãn Yên và kho củi, tạm thời làm chỗ ngủ nghỉ cho bọn hắn. Y nằm trên giường cả đêm không chợp mắt, lúc sáng sớm, đầu lĩnh gõ cửa phòng y.Read More »

[Hồn phi yên diệt chi Minh Phong thiên] Chương 9

Chương 9

Edit by An Nhiên

Xe ngựa của Tĩnh Sơn hầu đã chờ sẵn trên con đường mờ tối, Tuyên Minh nhìn bốn phía một lượt, thế nhưng ngựa của Tô Nghi với tùy tùng không có ở đây, chắc là đã ẩn đi. Y giống như mọi ngày ngồi lên xe ngựa, gia nô đánh xe nhìn y một cái, cười nói: “Tiên sinh hôm nay thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ.”

Read More »

[Hồn phi yên diệt chi Minh Phong thiên] Chương 6-7

Chương 6

Edit by An Nhiên

Chuyện đã cách nhiều năm như vậy, lúc gặp lại hiển nhiên có chút không tiện, Tô Nghi mang hoàng mệnh trong người, không dám trực tiếp đi gặp y, trước tiên âm thầm quan sát y nửa tháng, lại phái người trộn lẫn vào trong đám người đi xem bói tiếp cận mấy lần, dụng tâm tìm hiểu tình hình của Tuyên Minh.

Read More »

[Hồn phi yên diệt chi Minh Phong Thiên] Chương 2

Chương 2

Edit by An Nhiên

Tuyên Minh đứng thẳng người nghiêng đầu nhìn qua, mắt hẹp dài lông mày xếch, khuôn mặt ngược lại đẹp như tranh vẽ, không phải là tên hôm qua tìm y thì là ai? Bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, so với hôm qua ở trong tiệm nhìn càng rõ ràng hơn, ngay cả nụ cười không có hảo ý kia lại càng đặc biệt nổi bật.

Read More »

[Hồn phi yên diệt chi Minh Phong Thiên] Chương 1

Chương 1

Edit by An Nhiên

Nơi khúc ngoặt có một cửa tiệm nhỏ bị tửu lâu sát vách ngăn trở, giống như hòn đá nhỏ trong góc, cả ngày không thấy ánh sáng. Cửa tiệm tên gọi Minh Phong cư, danh tự tao nhã, rồi lại có chút không cân xứng với bề ngoài nửa mới nửa cũ kia. Cửa tiệm này vừa mới khai trương không lâu, nếu nói tiếng tăm chắc là không có, đáng thương cho dòng người xếp hàng dài mấy chục trượng trên đường kia, nam có nữ có, rộn rộn ràng ràng, người nào không biết còn tưởng là đi tửu lâu bên cạnh uống rượu.Read More »