Phong diệp nhất thu – Chương 4 (1)

Chương 4: Từ biệt (1)

Edit by An Nhiên

 

Nằm đến ngày thứ hai, các đệ tử trong trường lần lượt tới thăm. Sơn trưởng không yên lòng, đặc biệt mời đại phu tới xem bệnh, sau khi bắt mạch đại phu cũng chỉ nói là bụng không ăn gì, mệt mỏi suy nhược, cần tiếp tục tĩnh dưỡng.Read More »

[Mục lục] Phong diệp nhất thu

Phong diệp nhất thu

Tác giả: Thanh Sơn Lộ Viễn

Thể loại: Cổ đại, sư đồ luyến, niên hạ, kiêu ngạo lãnh đạm đệ tử công x ôn nhu nội liễm sư phó thụ, cường thủ hào đoạt, H văn khụ khụ…

Couple: Nghiêm Phong x Diệp Nghi Bân

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit & Beta: An Nhiên

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn là edit chui, vui lòng không mang đi nơi khác. Không reup lên wattpad.

Giới thiệu: 

Chuyện xưa trong một ngôi trường ở Giang Nam

*************

Read More »