Chuyện này không khoa học

Chuyện này không khoa học (这不科学)

Tác giả: Mặc Kinh (墨荆)

Thể loại:  Dị năng, tam giáo cửu lưu, linh dị thần quái, HE

Couple: Úc Thâm Lưu x Trần Viên

Tình trạng bản gốc: Hoàn (103 chương + 3 PN)

Edit: An Nhiên

Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1501090

Spoil + Review: Link

Văn án: 

“Vị tiên sinh này, xem bát tự của ngài , sợ là ngày mai sẽ có tai ương huyết quang a.”

Ngày thứ hai Trần Viên nói những lời này , Úc Thâm Lưu cạo râu cạo vào mặt.

“Vị tiên sinh này, xem tướng mạo của ngài , gần đây ngài phải cẩn thận đào hoa kiếp a.”

Ngày thứ hai sau khi nghe mấy lời này , Úc Thâm Lưu bị cành đào gãy đập trúng vai.

“Vị tiên sinh này, giải quẻ bói của ngài, cho thấy kiếp này ngài có đoạn tụ chi hoạn nha.”

Đây thực sự là giải ra từ quẻ bói sao ? Hay là vốn dĩ đối phương đã thấy từ trước?

Thiếu niên không gì không biết này chưa bao giờ nghĩ qua mình sẽ động tâm với chuyện thần côn, Úc Thâm Lưu lúc này chỉ có thể ở trong lòng hô to ——

Chuyện này không khoa học!


Lời editor: Hề hề tình hình là mình rất mê món huyền học nên đang nhăm nhe bộ này. Edit sơ sơ văn án tạm thế đã, nếu đọc thấy không hạp có thể drop //v//, buồn ngủ quá đi ngủ thôi~~

Mục lục

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5