[Hoàn] Người yêu cũ

Kết quả hình ảnh

 Người yêu cũ

Tác giả: Khổ Tố

Edit & Beta: An Nhiên

Văn án: Tình cảm đứt rời, nên làm gì để có thể tiếp tục đây?

Thể loại: Đoản văn, hiện đại ấm áp, gương vỡ lại lành, ôn nhu công x biệt nữu thụ

Nhân vật chính: Lương Quân Kỳ, Đào Gia Bối

Chương 1

Chương 2

Hoàn

9 thoughts on “[Hoàn] Người yêu cũ

Leave a Reply to lynanguyen0308 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.