Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 18

Chương 18: Tiêu Diêu

Edit by An Nhiên

“Đừng làm rộn.” Chung Ly Mục vô thức kéo Kiều Hồng Ảnh ra sau lưng, tay trượt một cái, Kiều Hồng Ảnh thế nhưng trực tiếp đẩy tay hắn, nghênh đón hắc y nhân kia đi tới.

Vệ Lạc một cánh tay ngăn không được hắc y nhân, đứng ở phía sau hô, “Nhị gia!”Read More »