[Hồn phi yên diệt chi Minh Phong thiên] Chương 11

Chương 11

Edit by An Nhiên

Bốn người này thay nhau trông coi, Tuyên Minh thu dọn gian phòng nhỏ của Noãn Yên và kho củi, tạm thời làm chỗ ngủ nghỉ cho bọn hắn. Y nằm trên giường cả đêm không chợp mắt, lúc sáng sớm, đầu lĩnh gõ cửa phòng y.Read More »

[Hồn phi yên diệt chi Minh Phong Thiên] Chương 1

Chương 1

Edit by An Nhiên

Nơi khúc ngoặt có một cửa tiệm nhỏ bị tửu lâu sát vách ngăn trở, giống như hòn đá nhỏ trong góc, cả ngày không thấy ánh sáng. Cửa tiệm tên gọi Minh Phong cư, danh tự tao nhã, rồi lại có chút không cân xứng với bề ngoài nửa mới nửa cũ kia. Cửa tiệm này vừa mới khai trương không lâu, nếu nói tiếng tăm chắc là không có, đáng thương cho dòng người xếp hàng dài mấy chục trượng trên đường kia, nam có nữ có, rộn rộn ràng ràng, người nào không biết còn tưởng là đi tửu lâu bên cạnh uống rượu.Read More »