[Hồn phi yên diệt] Chương 45-46-47

Chương 45

Edit by An Nhiên

Thời điểm lại một lần nữa đi ngang qua con hẻm nhỏ vắng lặng kia, đang có đội quản lý trật tự đô thị đến đây đuổi người, mấy người ăn mày đều bị lôi kéo không khách khí. Read More »