[Hồn phi yên diệt chi Minh Phong thiên] Chương 12

Chương 12

Edit by An Nhiên

Tĩnh Sơn hầu thả Tuyên Minh xuống đất, lẳng lặng nhìn y. Tuyên Minh cúi đầu ngồi xuống, đột nhiên cũng giống như biến thành một người khác, trên mặt không có chút biểu lộ nào: “Phong Dương.”Read More »