Wattpad nhà

Tình hình là tui có 1 cái wattpad bỏ không trỏng trơ đã lâu. Tui sẽ up truyện lên để bạn nào đọc wattpad tiện hơn wordpress thì đọc. Tui đang up từ từ. Mọi người zô ngó cái cho nhà đỡ trống nhé =)))

Link: https://www.wattpad.com/user/_annhientieudao__